ORDIN privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale….
 Adresa catre spitale si medici de familie + lista unitatilor sanitare din judetul Arges abilitate sa elibereze certificate A5 copiilor cu dezabilitati
Model fișă medicală sintetică pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale